Откриване на учебната 2019-2020 година

Родителска среща – 11.09.2019
12.09.2019
Съобщение – Спортен празник
10.10.2019

Дойде първият учебен ден!

От ранно утро ехтят весели детски гласове.

И макар този ден да не е изписан с червени цифри върху календарите, всички бързат да го посрещнат, понесли цветя за своите учители. За всяко семейство, в което растат деца, за всяко училище, за всеки град и всяко село – първият учебен ден е празник!

Особено тържествен е той за първокласниците, които за първи път ще седнат на чиновете в класната стая. Заедно със своите родители децата, обучаващи се в ЦСОП, развълнувани прекрачиха училищния праг.

С приветствени думи и напътствия към учениците, учителите и родителите се обърна Директорът на ЦСОП – г-жа Венета Ал-Шериф.