Обявление за обществена поръчка – транспорт

Честит празник
31.10.2018
Рожден ден на терапевтичното куче Белла
16.11.2018

Обявление за откриване на процедура –
публично състезание с предмет:
“ Осигуряване на специализиран транспорт за учениците от ЦСОП  „Проф.Димитър Кацаров“
за ежедневното им транспортиране по местоживеене“.

 

1 Решение за откриване на процедура

2. Обявление за процедура – публично състезание

3. Документация – указание за попълване

4. Техническа спецификация

5. ЕЕДОП

5 а. ЕЕДОП -линк

6. Техническо предложение

7. Предлагана цена

8. Декларация за конфиденциалност

9. Договор