Обучение за педагогически специалисти от десет Центъра за специална образователна подкрепа на тема: „Разрешаване на спорове и конфликти чрез медиативни техники”.

Коледна ваканция
01.12.2021
Патронен празник на ЦСОП „Проф. Димтър Кацаров“
19.01.2022

Обученията се проведоха от 10.01 до 12.01.2022 г. в Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти – гр. Банкя, организирани и домакинствани от ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров” – гр. София, по програма на МОН. Участие в обученията взеха над 100 педагогически специалисти – директори, учители и терапевти от Центровете в София, Видин, Берковица, Перник, Благоевград, Гоце Делчев и Д. Драглище.

За старт на обученията и откриването им участниците бяха приветствани от Д-р Ваня Кастрева – началник на РУО, София-град, г-н Димитър Асенов – директор на НЦПКПС и г-жа Венета Ал-Шериф – директор на ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров” – гр. София.

Обучители бяха юристи и психолози от Сдружение „ИПРИМ”.