Неучебни дни за учениците от ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“