Неучебни дни – май 2018 г.

Спортен празник
11.05.2018
Спортен празник
23.05.2018

Неучебни дни във връзка с ДЗИ и НВО,
с 24 май – Ден на славянската писменост
и на българската просвета и култура