Неучебен ден, свързан с избори за членове на Европейския парламент