Национална работна среща

Съобщение – пролетна ваканция
20.03.2019
Участие в кариерен форум „Равенството значи повече“ 
16.04.2019

РАБОТНА СРЕЩА НА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА РАБОТЕЩИТЕ В ЦСОП

 Велинград

27-29 март 2019 г.

На 27.03.2019 г. – 29.03.2019 г. в гр. Велинград се проведе Национална работна среща на Националната асоциация на работещите в центровете за специална образователна подкрепа на тема „Синхронизиране на дейностите за подкрепа в ЦСОП”.

Бяха представени, разгледани и дискутирани измененията в Наредбата за „Приобщаващото образование” на МОН от декември 2018 г., Правилник за устройството и дейността на ЦСОП, запознаване с Националните програми на МОН за 2019 г. и възможностите за участие на ЦСОП в тях.

Бяха представени и образци на документи изготвяни в ЦСОП. На срещата се направиха конкретни предложения за изменения и допълнения.

Участие в Националната среща взеха – Директора на дирекция „Приобщаващо образование в МОН, експерти от МОН, УС на НАРЦСОП, директори на държавни и общински ЦСОП, представители на служителите в ЦСОП – педагогически специалисти и терапевти членове на НАРЦСОП.

Служителите от ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров” – гр. София, участници в срещата посетиха и обмениха успешни обучителни и терапевтични практики с педагогическите специалисти от ЦСОП „Димитър Манчов” гр. Велинград.