НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА, СИГУРНА И ДОСТЪПНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“

В духа на Коледа
20.12.2023
Коледа е!
25.12.2023

Чрез Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, модул „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт“ е обновен кабинета за „Занимания по интереси“ с интердисциплинарна библиотека, образователни и възпитателни игри, музикални инструменти и нагледни материали и средства по БДП.

Обособяването на кът за четене допринася за изграждане на интерес към книгите. Тематичното им разнообразие подпомага по-добрата речева активност и грамотност, за последователност и целенасоченост в учебната работа за постигане на по-добри резултати при усвояването на общите и подкрепящите познания по БЕЛ, хуманитарните науки и изкуствата. Чрез книгите и разнообразните образователни материали учениците със специални образователни потребности ще могат да възприемат и прилагат нови знания, чрез повече сензорни канали.

В кабинета ученици от гимназиален етап в час по извънкласни дейности се запознаха с поезията на Дамян Дамянов. Биографията на поета предизвика голям интерес. Прочетени бяха няколко стихотворения на любовна тематика.

„Вълшебният свят на музиката“. Учениците се запознаха с творчеството на Хайгашот Агасян. Композиторът е автор на химна на ЦСОП „ Проф. Димитър Кацаров“ и сърдечен приятел на възпитаниците на Центъра.

Проведено беше практическо занятие по БДП на тема „ Пътни знаци“. Ученици, екипирани в светлоотразителни жилетки участваха в няколко ролеви игри, запознаха се с пътните знаци, стоп-палка, светофар и др. Това занятие беше съпроводено с много положителни емоции.