Квалификационен семинар 20-22 ноември 2019

Цирково изкуство и интерактивни игри в ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“ – гр. София
23.11.2019
„Деца помагат на деца“ – 29.11.2019
05.12.2019

Директори на Центрове за специална образователна  подкрепа от цялата страна, заместник-директори, педагогически специалисти и административни служители участваха в Квалификационен семинар свързан с „Повишаване на административния капацитет при работа с деца” в хотел „Рила”, КК „Боровец” от 20.11 до 22.11.2019 г.

Семинарът беше организиран от Председателя на Управителния съвет на Националната асоциация на работещите в центровете за специална образователна подкрепа г-жа Венета Ал-Шериф, директор на ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров” – гр. София и финансиран по решение на Управителния съвет, чрез средства на Асоциацията.

Поради големия интерес към семинара Центровете от цялата страна включиха допълнително педагогически специалисти, терапевти и административни служители за сметка на своите бюджети.

Гост-лектори на организирания квалификационен семинар бяха  Д-р  Младен Младенов – специалист по административно право и процес  и трудово право, лектор в Института по публична администрация, адвокат  и консултант  с богата национална и международна юридическа практика и Проф. дпн Румен Стаматов  – професор по възрастова и педагогическа психология, преподавател и ръководител на катедра по „Психология и педагогика“ – Естетическо възпитание – ПУ, заместник декан на Педагогически факултет в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

Участниците в квалификационния семинар организиран от НАРЦСОП бяха приветствани от  г-жа Грета Ганчева, Директор на дирекция „Приобщаващо образование” в МОН.