Съобщение във връзка с провеждането на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на специализиран транспорт за учениците от Център за специална образователна подкрепа „Проф. Д. Кацаров” гр. София за ежедневното им транспортиране по местоживеене”
28.11.2018
Протоколи и доклад
04.12.2018

Зумба танци
27 ноември 2018

Мария Костова и Пламена Станева допринесоха  учениците в ЦСОП „Д. Кацаров“ да научат нови Зумба стъпки. С много усмивки и смях успяха да си направят самолет и да стигнат до далечна Колумбия.