Неучебни дни през м. юни 2022 г.
08.06.2022
Родителска среща
04.09.2022

Изпращаме една успешна учебна година.

Ваканция, здравей!