Заповед № 0064-02 от 20.10.2021 г. на Директора на ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“