Заповед № 0218-02 от 23.02.2022 г. на Директора на ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“