Заповед № 0197-02 от 04.02.2022 г. на Директора на ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“