Заповед № 0176-02 от 24.01.2022 г. на Директора на ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“