Заповед № РД09-3867/27.11.2023 г. на Министъра на образованието и науката