Заповед № РД09-3310/18.11.2020 г. на Министъра на образованието и науката