Заповед № РД09-1474/24.01.2022 г. на Министъра на образованието и науката