Заповед № РД09-1188/21.01.2022 г. на Министъра на образованието и науката