Заповед № РД-01-856/19.10.2021 г. на Министъра на здравеопазването