Родителска среща 27 май 2019 г.
28.05.2019
Неучебни дни през м. юни 2019 г.
07.06.2019

За 19-ти път в гр. Каварна от 30.05 до 02.06.2019 г. бяха организирани спортни мероприятия за ученици със специални образователни потребности от Центровете за специална образователна подкрепа в страната по случай 1 юни – Ден на детето. Със свои отбори бяха представени много ЦСОП-ове. На среща на педагогическите колективи бяха споделени добри педагогически практики. Г-жа Венета Ал-Шериф представи ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“ – гр. София в интервю за местната телевизия, която отразяваше събитието.