Вътрешноинституционална квалификация

Родителска среща
01.12.2023
Коледна ваканция
07.12.2023

През месец ноември бяха проведени две вътрешноинституционални обучения в съответствие с плана за Организиране и провеждане на Вътрешноинституционална квалификация:

На 17 ноември – обучение на тема „Работа с училищна документация и работа с електронен дневник с лектори Мариана Делова – ст. учител и Надежда Василева – специален педагог;

На 24 ноември – обучение на тема“Запознаване с новите карти за функционална оценка на индивидуалните потребности на дете или ученик със специални образователни потребности и с хронични заболявания на основата на ICF-CY“ с лектори Глория Шопова -арт терапевт и Симона Валентинова – психолог.