Вътрешна квалификация в ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“ гр. София

Патронен празник на ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“ гр. София 27 януари
26.01.2021
Заповед № 0173-02 от 01.02.2021 г.
01.02.2021

Учителите и терапевтите от ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“ – гр. София провеждат вътрешна квалификация, в изпълнение на Годишния план за работа на Центъра, като представят подготовката си за провеждане на учебни часове в паралелки с ученици с множество увреждания. Днес г-жа Надежда Василева представи урок на тема „Фотосинтеза“ в ІХ клас, а г-н Румен Янков – урок с тема „Полезни изкопаеми в Азия“.

Днес (29.02.2021 г.) продължи вътрешната квалификация в ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“ – гр. София с представяне от г-жа Мариана Радева на урок по учебния предмет „Български език и литература“ в VІІ клас на тема „Преговор“ и урок по „История и цивилизация“ в VІ клас на тема „Бит на славяните“, представен от г-жа Кирилка Тодорова.