Важно за родителите

Тържествено изпращане на випуск 2020 – ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“ гр. София
08.06.2020
Неучебни дни през м. септември
09.09.2020

 Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020/2021 година в условия на COVID-19, постъпили в РУО – София-град с писмо на министъра на образованието и науката с № 9105-273/26.08.2020 г.