Аз рисувам моето училище

26 януари – неучебен ден, присъствен за учениците
25.01.2024
Днес ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“- гр. София чества своя Патронен празник
26.01.2024

През тази седмица по повод Патронния празник на ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“ – гр. София учениците взеха активно участие в дейности на тема „Аз рисувам моето училище“, апликация на логото на Центъра и изработване на табло с творбите на учениците.