Адаптиране и изграждане на санитарни възли в терапевтичен комплекс на ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“

Почивни дни през м. септември
03.09.2019
Родителска среща – 11.09.2019
12.09.2019

В ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“ – гр. София продължаваме да създаваме достъпна среда и сигурност на всеки етаж. Нашият терапевтичен комплекс има специализирана достъпна среда с нови санитарни възли. Те са изградени посредством „Адаптиране и изграждане на санитарни възли в терапевтичен комплекс на ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“ гр. София, по Национална програма на МОН, модул „Изграждане на архитектурна среда“. Изградени в периода 18.07.2019 г. – 28.08.2019 г. Стойност на проекта 12 894 лева.