Тържествено изпращане на випуск 2020

Презентация за дейността на ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“ – гр. София
05.06.2020

Тържествено изпращане на випуск 2020

5 юни 2020