Първият патронен празник на ЦСОП
27.01.2018
Коледен празник
21.12.2017

Работилницата на Дядо Коледа

Коледната работилница отвори врати
в ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“, гр. София

22.12.2017 г.