Откриване на учебната 2020-2021 година

Спортен празник – 14.10.2020
15.10.2020
Тържествено изпращане на випуск 2020
08.06.2020

Откриване на учебната 2020-2021 година

15 септември 2020