Ден на отворените врати в ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“

Държавни изпити – юли 2018
27.07.2018
1 юни в ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“
01.06.2018

Ден на отворените врати в ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“

Ден на отворените врати в ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“

14 юни 2018 г.