3 март – Ден на Освобождението на България от османско иго – национален празник