145 години от обесването на Васил Левски

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
05.02.2018
Съобщение на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП
27.02.2018

Учениците, обучаващи се в ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“ се запознаха с живота и дейността на Васил Левски, а днес с почит поднесоха цветя на паметника на Апостола на свободата по повод 145 годишнината от обесването му.