Учебно-тренировъчно практическо занятие по пожарна безопасност в ЦСОП

Заповед № 0363-02 от 16.05.2022
25.05.2022
Еднодневно туристическо пътуване с учебно-познавателна цел за учениците от ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“ – гр. София до гр. Кюстендил и крепостта „Хисарлъка“
02.06.2022

На 26.05.2022 г. беше проведено учебно-тренировъчно практическо занятие съвместно с Шеста служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ПБЗН) – гр. София в съответствие с нейния годишен план и утвърдения план за работа на Комисията за здравословни и безопасни условия на обучение, възпитание и труд при ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“. Обучението се проведе в двора на Центъра. Занятията преминаха при голям интерес от страна на учениците. Пожарникарите извършиха нагледно разгръщане на техниката при пожар. На учениците беше демонстрирано поставяне на противогаз и използване на противопожарно наметало.