Учебни планове

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА І КЛАС – учебна 2018-2019 година – 66 СУ „Филип Станиславов“

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ІІ КЛАС – учебна 2018-2019 година – 66 СУ „Филип Станиславов“

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ІІІ КЛАС – учебна 2018-2019 година – 66 СУ „Филип Станиславов“

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ІV КЛАС – учебна 2018-2019 година – 66 СУ „Филип Станиславов“

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА V КЛАС – учебна 2018-2019 година – 66 СУ „Филип Станиславов“

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА VІ КЛАС – учебна 2018-2019 година – 66 СУ „Филип Станиславов“

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА VІІ КЛАС – учебна 2018-2019 година – 66 СУ „Филип Станиславов“

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА VІІІ КЛАС – учебна 2018-2019 година за професионално образование – СОФИЙСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА VІІІ КЛАС – учебна 2018-2019 година – 66 СУ „Филип Станиславов“

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА IX КЛАС – учебна 2018-2019 година за професионално образование – СОФИЙСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ІХ КЛАС – учебна 2018-2019 година – 66 СУ „Филип Станиславов“

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА Х КЛАС – учебна 2017-2018 година за професионално образование по рамкова програма А, утвърден със Заповед №09-727 от 02.06.2004 година

НАЦИОНАЛНА ИЗПИТНА ПРОГРАМА

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА Х КЛАС – учебна 2018-2019 година – 66 СУ „Филип Станиславов“

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ХІ КЛАС – учебна 2018-2019 година – 66 СУ „Филип Станиславов“

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ХІІ КЛАС – учебна 2018-2019 година – 66 СУ „Филип Станиславов“