Терапевтични графици

ГРАФИК на психологичната работа по групи – учебна 2019-2020 година –  І срок

ГРАФИК на психологичната работа по групи – учебна 2019-2020 година –  ІІ срок

ГРАФИК на логопедичната работа по групи – учебна 2019-2020 година –  І срок

ГРАФИК на логопедичната работа по групи – учебна 2019-2020 година –  ІІ срок

ГРАФИК на групите за арт-терапия – учебна 2019-2020 година – І срок

ГРАФИК на групите за арт-терапия – учебна 2019-2020 година – ІІ срок

ГРАФИК на групите за кинезитерапия – учебна 2019-2020 година – І срок

ГРАФИК на групите за кинезитерапия – учебна 2019-2020 година – ІІ срок

ГРАФИК на дейностите на социалния педагог – учебна 2019-2020 година –  І срок

ГРАФИК на дейностите на социалния педагог – учебна 2019-2020 година –  ІІ срок