Терапевтични графици

ГРАФИК на психологичната работа по групи – учебна 2017-2018 година –  ІІ срок

ГРАФИК на логопедичната работа по групи – учебна 2017-2018 година –  ІІ срок

ГРАФИК на групите за арт-терапия – учебна 2017-2018 година – ІІ срок

ГРАФИК на групите за кинезитерапия – учебна 2017-2018 година – ІІ срок

ГРАФИК на дейностите на социалния педагог – учебна 2017-2018 година –  ІІ срок