Съобщение във връзка с честването на Националния празник на Република България