Спортен празник в ЦСОП

Първият учебен ден
15.09.2022
Есенна ваканция
03.10.2022