Патронен празник на ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“ гр. София 27 януари