Официални празници за учениците и персонала в ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“