За нас

 

 

Проф. Димитър КацаровПроф. Димитър Кацаров
/1881-1961/
—Проф. Димитър Кацаров е роден на 27.01.1881 г. в Ботевград. Завършва философия и педагогика в Швейцария. Дълги години е преподавател и декан в Софийския университет. Под негово ръководство през 1937 г. се създава първото помощно училище в България – Възпитателен институт “Развитие”, сега – ІV помощно училище интернат, носещо неговото име.