Заповед № 0204-02 от 14.02.2022 г. на Директора на ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“