Заповед № 0199-02 от 10.02.2022 г. на Директора на ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“