Заповед № 0173-02 от 21.01.2022 г. на Директора на ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“