Заповед № РД09-3596/20.10.2021 г. на Министъра на образованието и науката