Заключителна конференция

Коледна ваканция
28.11.2017
Коледно тържество
18.12.2017

Заключителна конференция по проект
„Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“,
Оперативна програма
„Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020

04.12.2017 г.

Гранд хотел „София“, зала „София“

 

Г-жа Венета Ал-Шериф – директор на ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“, гр. София и г-н Милен Наков – директор на ЦСОП „П. Р. Славейков“, гр. Плевен взеха участие в конференцията с презентация на тема „Модел на Център за специална образователна подкрепа“