Дни на отворените врати в ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“