Възрастните също се учат

1 ноември – Ден на Народните Будители
31.10.2022
Коледна ваканция за учениците
01.12.2022

Мартиин, учудено: Г-жо Сандова, какво беше това миналата седмица? Защо всички учители и терапевти се събираха и гледаха часовете един на друг.

Даница Сандова (учител на І клас): Това беше един вид обучение на учителите. Наблюдаваме занятия на нашите колеги като си припомняме някои позабравени начини за работа с учениците или за организацията на учебния час, а понякога научаваме съвсем нови за нас неща. Това се нарича вътрешноинституционална квалификация.

Мартиин: Госпожо, какво научихте в нашата паралелка, при нас беше първото събиране?

Даница Сандова: Терапевтично занятие представи г-жа Ирина Георгиева, познавате я. Тя е дългогодишен и опитен педагог. Тя използва разнообразни нагледни материали и включваше учениците в различни ролеви игри към темата на занятието „Редуване и изчакване в обща дейност“. Видяхме как може да се организира общо изпълнение на поставената задача с ученици, които са само от два месеца са заедно в първи клас.

     

Мартиин: А с други ученици?

Даница Сандова: Много интересни и полезни неща.

В нашата специално оборудвана Монтесори класна стая наблюдавахме занимание, водено от г-жа Надежда Василева. В този кабинет се работи с много и разнообразни материали за съпоставяне на цветове и звуци, за формиране на умения за разпознаване и писане на букви, за усвояване на математически понятия и действия.

В кабинета по арт-терапия г-жа Глория Шопова насочваше учениците да направят прекрасни есенни апликации с използването на фини действия като очертаване, изрязване, сгъване и залепване. Имахме възможност да видим и начини за преодоляване на опозиционно поведение и противопоставяне от страна на участниците в заниманието. Творческата атмосфера завладя всички присъстващи.

Г-жа Симона Валентинова демонстрира в кабината за психологическа терапия как с интересни и разнообразни средства се постига развитие на фината моторика. Това са начини за упражняване на действията диференциране, съотнасяне и сортиране по определен признак. По темата беше използвана и интерактивната дъска. Учениците със самочувствие и гордост се поздравиха в края на урока.

Г-жа Симона Димитрова проведе пред нас индивидуална терапия с ученик от първи клас. Наблюдавахме как се използват нови логопедични инструменти за масаж на лицето и нови техники в артикулационната гимнастика. Симеон с доверие и старание с помощта на дидактични материали изпълняваше инструкциите на терапевта.

Имаше и един много ароматен и вкусен открит урок в кабинета по готварство. Под ръководството на г-жа Петя Болчева ученици в една от професионалните паралелки приготвиха брускети с домати, моцарела и подправки. Доброто настроение доминираше през цялото време и помагаше за правилното изпълнение на поставената задача. Снимките от този час по практика показват, че нашите готвачи са не само много красиви, но и са усвоили умения за естетично оформяне на кулинарните  изделия.

Г-н Добри Добрев показа възможностите на кинезитерапевтичното въздействие, както по отношение на ученици със сериозни двигателни ограничения, така и с относително добро физическо развитие. В зависимост от заболяванията бяха използвани различни спортни уреди и мануална терапия. Учениците показаха упражнения за баланс, упражнения на земя за опорно-двигателния апарат и изправителна гимнастика с тояжка.

Мартиин: „АХА“

Значи така нашите учители и терапевти стават все по-добри. Впечатлен съм! Трябва и ние, учениците, да се постараем повече!