Съобщение – нови маршрутни разписания
06.03.2018
Съобщение -родителска среща
12.03.2018

08.02.2019

Приключен е договор № 5/06.03.2018 г. за 137870,39 лв. без ДДС и за 165444,47 лв. с ДДС. Последно плащане на 15.01.2019 г.

03.01.2019

Сключено е допълнително споразумение от 27.12.2018 г. към договор № 5/06.03.2018 г. относно общия размер на плащанията на превозите в рамките на договора.

09.03.2018

Възложена е поръчка за изпълнение „Осигуряване на специализиран транспорт за ежедневното транспортиране на учениците от ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“ гр. София“. Сключен е ДОГОВОР с фирма „ТОП СПРИНТ“ ЕООД, ЕИК 131025725, с адрес на управление – гр. София, ж. к. Банишора, бл. 69, вх. Б, ет. 5, ап. 49. Договорът е за стойност до 116 160 лв. без ДДС със срок до 31.12.2018 г.