Бюджет

2021 г.

Бюджет по стандарти от МОН за 2021 г.
Утвърден бюджет на ЦСОП за 2021 г.

Касов отчет 31.12.2021
Справка за изпълнението на годишния бюджетен план
Протокол № 75 от общо събрание

Касов отчет 30.09.2021 г.
Справка за изпълнение на бюджетния план за 3-то тримесечие 2021 г.
Протокол № 71 от общо събрание

Касов отчет 30.06.2021 г.
Справка за изпълнение на бюджетния план за 2-ро тримесечие 2021 г.
Протокол № 67 от общо събрание

Справка за изпълнението на бюджетния план за І-во тримесечие.
Протокол № 63 от общо събрание на 19.04.2021 г.

2020 г.

Бюджет 2020 г.-утвърден от МОН

Бюджет 2020 г. утвърден от ЦСОП

Касов отчет 31.12.2020 г.
Справка за изпълнение на бюджета за 4-то тримесечие 2020 г.
Протокол N 59 от 27.01.2021 г.

Касов отчет 30.09.2020 г.
Справка за изпълнение на бюджета за 3-то тримесечие 2020 г.
Протокол N 54 от 14.10.2020 г.

Касов отчет 30.06.2020 г.
Справка за изпълнението на бюджета за 2-ро тримесечие 2020 г.
Протокол № 49 от 02.07.2020 г. от общо събрание на колектива.

Касов отчет 31.03.2020 г.
Справка за изпълнението на бюджета за 1-во тримесечие 2020 г.
Протокол № 45 от 13.04.2020 г.

 

2019 г.

Бюджетен план за  2019 год.

Отчет за 2019 г.
Справка за изпълнението на бюджетния план.
Протокол № 41 от от проведеното общо събрание.

Отчeт за касово изпълнение на бюджета за 3-то тримесечие  на 2019 г.
Справка за изпълнението на бюджетния план
Протокол № 36 от проведеното общо събрание.

Справка за изпълнението на бюджетния план за 2-ро тримесечие  на 2019 г.
Протокол № 31 Oбщо събрание 2019 г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета за 2-ро тримесечие  на 2019 г.

Справка за изпълнението на бюджетния план за 1-во тримесечие  на 2019 г.
Протокол № 27 Oбщо събрание 2019 г.

Касов отчет за изпълнението на бюджета за 1-во тримесечие  на 2019 г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета за 1-во тримесечие  на 2019 г.

 

2018 г.

Бюджетен план за  2018 год.

Справка за изпълнението на бюджетния план за 4-то тримесечие  на 2018 г.

Протокол № 22 Oбщо събрание 2018 г.

Касов отчет за изпълнението на бюджета м. 12.2018

Отчет за изпълнението на бюджетния план за 3-то тримесечие  на 2018 г.

Протокол № 18 Oбщо събрание 2018 г.

Отчетни данни за изпълнението на бюджета м. 09.2018

Отчет за изпълнението на бюджетния план за 2-ро тримесечие  на 2018 г.

Протокол № 14 Oбщо събрание 2018 г.

Отчетни данни за изпълнението на бюджета м. 06.2018

Отчет за изпълнението на бюджетния план за 1-во тримесечие  на 2018 г.

Протокол № 10 Oбщо събрание 2018 г.

2017 г.

Отчет за изпълнението на бюджетния план за 2017 г.

Протокол № 7 общо събрание 2017 г.

Бюджет за ІІІ тримесечие на 2017 год.

Отчет за изпълнението на бюджетния план за ІІІ тримесечие 2017

Протокол № 2 общо събрание