Бюджет

2024 г.

Уточнен бюджетен план на ЦСОП
Касов отчет към 30.06.2024 г
Справка за изпълнение на бюджетния план за ІІ тримесечие
Протокол № 118 от 01.07.2024 г

Бюджет 2024 г
Касов отчет към 31.03.2024 г.
Справка за изпълнението на бюджета 1-во тримесечие
Протокол № 115 от общо събрание

Утвърден от МОН бюджет за 2024 г. на ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“ – гр. София

2023 г.

Отчет за изпълнението на бюджетния план 2023 г.
Справка за изпълнението на бюджетния план 2023 г.
Протокол № 110 от общо събрание 

Бюджетен уточнен план на ЦСОП 
Касов отчет към 30.09.2023 г.
Справка за изпълнение на бюджета за 9-те месеца на 2023 г.
Протокол 106 от общо събрание

Утвърден Бюджет на ЦСОП за 2023 г.

Касов отчет към 30.06.2023 г.
Справка за направените разходи до 30.06.2023 г.
Протокол № 102 от общо събрание.

Касов отчет 31.03.2023 г.
Справка за изразходваните средства през първо тримесечие.
Протокол № 98 от общо събрание.

2022 г.

Утвърден Бюджет на ЦСОП за 2022 г. 
Утвърден от МОН Бюджет на ЦСОП за 2022 г.
Отчет за изпълнението на бюджетния план 31.12.2022 г.
Справка за изпълнението на годишния бюджетен план
Протокол № 94 от общо събрание

Касов отчет 30.09.2022
Справка за изпълнението на бюджетния план за 9-те месеца на 2022 г.
Протокол № 90 от общо събрание.

Касов отчет 30.06.2022
Справка за изпълнението на бюджетния план за второ тримесечие на 2022 г.
Протокол № 86 от общо събрание.

Касов отчет 31.03.2022 г. 
Справка за изпълнение на бюджетния план за І-во тримесечие.
Протокол № 81 от общо събрание проведено на 14.04.2022 г.

2021 г.

Бюджет по стандарти от МОН за 2021 г.
Утвърден бюджет на ЦСОП за 2021 г.

Касов отчет 31.12.2021
Справка за изпълнението на годишния бюджетен план
Протокол № 75 от общо събрание

Касов отчет 30.09.2021 г.
Справка за изпълнение на бюджетния план за 3-то тримесечие 2021 г.
Протокол № 71 от общо събрание

Касов отчет 30.06.2021 г.
Справка за изпълнение на бюджетния план за 2-ро тримесечие 2021 г.
Протокол № 67 от общо събрание

Справка за изпълнението на бюджетния план за І-во тримесечие.
Протокол № 63 от общо събрание на 19.04.2021 г.

2020 г.

Бюджет 2020 г.-утвърден от МОН

Бюджет 2020 г. утвърден от ЦСОП

Касов отчет 31.12.2020 г.
Справка за изпълнение на бюджета за 4-то тримесечие 2020 г.
Протокол N 59 от 27.01.2021 г.

Касов отчет 30.09.2020 г.
Справка за изпълнение на бюджета за 3-то тримесечие 2020 г.
Протокол N 54 от 14.10.2020 г.

Касов отчет 30.06.2020 г.
Справка за изпълнението на бюджета за 2-ро тримесечие 2020 г.
Протокол № 49 от 02.07.2020 г. от общо събрание на колектива.

Касов отчет 31.03.2020 г.
Справка за изпълнението на бюджета за 1-во тримесечие 2020 г.
Протокол № 45 от 13.04.2020 г.

 

2019 г.

Бюджетен план за  2019 год.

Отчет за 2019 г.
Справка за изпълнението на бюджетния план.
Протокол № 41 от от проведеното общо събрание.

Отчeт за касово изпълнение на бюджета за 3-то тримесечие  на 2019 г.
Справка за изпълнението на бюджетния план
Протокол № 36 от проведеното общо събрание.

Справка за изпълнението на бюджетния план за 2-ро тримесечие  на 2019 г.
Протокол № 31 Oбщо събрание 2019 г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета за 2-ро тримесечие  на 2019 г.

Справка за изпълнението на бюджетния план за 1-во тримесечие  на 2019 г.
Протокол № 27 Oбщо събрание 2019 г.

Касов отчет за изпълнението на бюджета за 1-во тримесечие  на 2019 г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета за 1-во тримесечие  на 2019 г.

 

2018 г.

Бюджетен план за  2018 год.

Справка за изпълнението на бюджетния план за 4-то тримесечие  на 2018 г.

Протокол № 22 Oбщо събрание 2018 г.

Касов отчет за изпълнението на бюджета м. 12.2018

Отчет за изпълнението на бюджетния план за 3-то тримесечие  на 2018 г.

Протокол № 18 Oбщо събрание 2018 г.

Отчетни данни за изпълнението на бюджета м. 09.2018

Отчет за изпълнението на бюджетния план за 2-ро тримесечие  на 2018 г.

Протокол № 14 Oбщо събрание 2018 г.

Отчетни данни за изпълнението на бюджета м. 06.2018

Отчет за изпълнението на бюджетния план за 1-во тримесечие  на 2018 г.

Протокол № 10 Oбщо събрание 2018 г.

2017 г.

Отчет за изпълнението на бюджетния план за 2017 г.

Протокол № 7 общо събрание 2017 г.

Бюджет за ІІІ тримесечие на 2017 год.

Отчет за изпълнението на бюджетния план за ІІІ тримесечие 2017

Протокол № 2 общо събрание