Бюджет

2019 г.

Бюджетен план за  2019 год.

Отчет за 2019 г.

Справка за изпълнението на бюджетния план.

Протокол № 41 от от проведеното общо събрание.

 

Отчeт за касово изпълнение на бюджета за 3-то тримесечие  на 2019 г.

Справка за изпълнението на бюджетния план

Протокол № 36 от проведеното общо събрание.

 

Справка за изпълнението на бюджетния план за 2-ро тримесечие  на 2019 г.

Протокол № 31 Oбщо събрание 2019 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета за 2-ро тримесечие  на 2019 г.

 

Справка за изпълнението на бюджетния план за 1-во тримесечие  на 2019 г.

Протокол № 27 Oбщо събрание 2019 г.

Касов отчет за изпълнението на бюджета за 1-во тримесечие  на 2019 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета за 1-во тримесечие  на 2019 г.

2018 г.

Бюджетен план за  2018 год.

Справка за изпълнението на бюджетния план за 4-то тримесечие  на 2018 г.

Протокол № 22 Oбщо събрание 2018 г.

Касов отчет за изпълнението на бюджета м. 12.2018

Отчет за изпълнението на бюджетния план за 3-то тримесечие  на 2018 г.

Протокол № 18 Oбщо събрание 2018 г.

Отчетни данни за изпълнението на бюджета м. 09.2018

Отчет за изпълнението на бюджетния план за 2-ро тримесечие  на 2018 г.

Протокол № 14 Oбщо събрание 2018 г.

Отчетни данни за изпълнението на бюджета м. 06.2018

Отчет за изпълнението на бюджетния план за 1-во тримесечие  на 2018 г.

Протокол № 10 Oбщо събрание 2018 г.

2017 г.

Отчет за изпълнението на бюджетния план за 2017 г.

Протокол № 7 общо събрание 2017 г.

Бюджет за ІІІ тримесечие на 2017 год.

Отчет за изпълнението на бюджетния план за ІІІ тримесечие 2017

Протокол № 2 общо събрание