ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА "Проф. Димитър Кацаров"- гр. София

slider

ЦСОП "Проф. Димитър Кацаров"- гр. София

Нашите Кабинети
Нашите Кабинети
Дейности
Дейности
Обучение
Обучение

Нови събития


12.10.2021

Спортен празник

06.10.2021

Есенна ваканция

05.10.2021

До родителите

30.09.2021

Заповед № 0420-02 от 01.09.2021 г.