ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА "Проф. Димитър Кацаров"- гр. София

slider

ЦСОП "Проф. Димитър Кацаров"- гр. София

Нашите Кабинети
Дейности
Обучение

Нови събития


24.01.2020

Грипна ваканция

19.01.2020

Патронен празник – покана

17.01.2020

Междусрочна ваканция

13.01.2020

Патронен празник – 27.01.2020